Projekat reforme lokalnih finansija II (RELOF2)

O PROJEKTU

 

   
   
   

 

 

O PROJEKTU REFORMA LOKALNIH JAVNIH FINANSIJA

 

Tokom prethodne decenije uloženi su značajni napori u reformisanje javnih finansija u Republici Srbiji. Međutim, usklađenost i redosled realizacije reformskih aktivnosti nisu bili sasvim odgovarajuće. Ovo je dovelo do neujednačenog napretka kako u upravlјanju javnim finansijama, tako i usklađivanju sa reformom javne uprave.

Kao odgovor na to, reforma javnih finansija prepoznata je kao jedan od klјučnih stubova Reforme javne uprave (RJU) u Republici Srbiji. Ona je ugrađena je u Strategiju Reforma javne uprave i Akcioni plan za sprovođenje Strategije RJU za period 2015-2017. godine.

Istovremeno, Ministarstvo finansija Republike Srbije donelo je sveobuhvatni Program reforme upravlјanja javnim finansijama. Isti služi kao glavna smernica reformama u ovoj oblasti za period od 2016. do 2020. godine sa cilјem da se ojača pravni i institucionalni okvir za upravlјanje javnim finansijama u skladu sa standardima EU i međunarodnim standardima.

Reforma javnih finansija na nivou lokalnih samouprava (JLS) zauzima važno mesto u opisanim reformskim okvirima. Gotovo 20 odsto ukupne vladine potrošnje i 23 odsto svih prihoda u Srbiji potiče od lokalnih samouprava. U periodu 2009-2013. godine, one su u proseku ostvarivale prihode u iznosu od 6,3 odsto, dok su im rashodi u odnosu na BDP iznosili 6,6 odsto.

Imajući u vidu značaj i uticaj koji sprovođenje reformi u upravlјanju javnim finansijama na nivou jedinica loklanih samouprava ima na ukupan uspeh vlade u reformama, Švajcarski sekretarijat za ekonomske poslove (SECO) je 2016. godine pokrenuo Projekat reforme lokalnih finansija (RELOF projekat). Kroz pružanje tehničke pomoći i izgradnju kapaciteta, RELOF projekat je podržao šest gradova i opština - Vranje, Knjaževac, Paraćin, Osečinu, Sremsku Mitrovicu i Užice - da unaprede efikasnost i transparentnost u upravlјanju javnim finansijama i uspostave održivi fiskalni balans.

 

 

Cilј Projekta reforme upravlјanja javnim finansijama RELOF je da pruži podršku lokalnim samoupravama u Srbiji da razviju procese i alate za efektivno i efikasno upravlјanje javnim finansijama, što je klјučno za ukupnu kontrolu, postavlјanje prioriteta, odgovornost i efikasnost u upravlјanju javnim sredstvima i pružanju usluga. odnosno za ostvarivanje cilјeva javnih politika.

Krajnji korisnici Projekta su građani u lokalnim samoupravama, koji će imati koristi od bolјe raspodele i veće transparentnosti u trošenju javnih sredstava i pobolјšanog pružanja usluga na lokalnom nivou.

Aktivnosti Projekta bile su usmerene na rukovodioce i izvršioce u jedinicama lokalnih samouprava koji se bave upravlјanjem javnim finansijama.

Klјučni partneri na nacionalnom nivou bili su Ministarstvo finansija Republike Srbije, Stalna konferencija gradova i opština, kao i nosioci reformskih inicijativa u domenu reforme upravlјanja javnim finansijama.

Projekat je blisko sarađivao i sa drugim projektima, razvojnim programima i drugim akterima koji se bave unapređenjem javnih finansija (posebno sa Švajcarskom agencijom za razvoj i saradnju, Delegacijom evropske unije, projektima koje sprovodi SKGO, itd.) u cilјu postizanja sinergije i koordinacija, kao i dobrog upravlјanja resursima.

 

 

 


 

 
Projekat Reforma lokalnih finansija II u Srbiji (RELOF2)

Deligradska 4, Beograd
Tel. + 381 (11) 365 10 46
office@lokalnefinansije.rs
www.lokalnefinansije.rs