Projekat reforme lokalnih finansija II (RELOF2)

ARHIVA VESTI

 

 

 

 
 
   
 

 

 

 

 

 

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE JEDINICA LOKALNIH SAMOUPRAVA U PROJEKTU RELOF2 U SRBIJI

19. mart 2019.

 

Nakon uspešne implementacije Projekta reforme lokalnih finansija (RELOF), koji je pružio podršku lokalnim samoupravama u razvijanju procesa i alata efikasnog upravlјanja javnim finansijama, Švajcarski sekretarijat za ekonomske poslove (SECO) je januara 2019. godine odobrio drugu fazu projekta – projekat Reforma lokalnih finansija II u Srbiji (Local Government Finance Reforms II in Serbia, RELOF2). Projekat će trajati od 1. februara 2019. godine do 31. januara 2023. godine i odvijaće se u dve faze (2019 – 2020. godine i 2020 – 2022. godine). Glavni fokus RELOF2 projekta je podrška lokalnim samoupravama u primeni principa dobrog upravljanja u upravljanju rizicima i učincima kroz sveobuhvatnu unutrašnju kontrolu i adekvatno upravljanje javnim finansijama.

 

Projekat RELOF2 će se realizovati kroz sledeće komponente:

Uvođenje ili unapređenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole na lokalnom nivou

Uvođenje ili unapređenje funkcije interne revizije na lokalnom nivou

Unapređenje sistema nadzora nad radom lokalnih javnih preduzeća (praćenje i kontrola fiskalnog rizika)

 

Pozivaju se jedinice lokalne samouprave da iskažu interes za učestvovanje u prvoj fazi (2019 – 2020. godine) RELOF 2 projekta.

 

Uslovi javnog poziva

Pravo da učestvuje na javnom pozivu za dodelu tehničke pomoći i podrške imaju isključivo jedince lokalne samouprave sa teritorije Republike Srbije

Maksimalno predviđeno vreme trajanja prve faza projekta je od 1. juna 2019. godine do 31. decembra 2020. godine

Kriterijumi za prijavu i odabir jedinica lokalne samouprave definisani su u Smernicama za podnosioce prijava koje su, uz ostali materijal, uključujući i Obrazac za prijavu, dostupne na: www.lokalnefinansije.rs

Jedinice lokalne samouprave prijavu dostavljaju najkasnije do 08.04.2019. godine do 16:00 časova.

 

Prijava se dostavljau jednom štampanom primerku adresirana na:

Projekat reforme lokalnih finansija
Deligradska 4/5
11000 Beograd

 

Elektronski na:

E-mail: office@lokalnefinansije.rs

 

Info sesije, tokom kojih će jedinice lokalne samouprave moći da dobiju dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pozivom, će biti organizovane, po sledećem rasporedu:

Zlatibor – 26.03.2019. godine, od 11h, Hotel "Dunav", Ulica Rujanska bb,

Niš – 27.03.2019. godine, od 11h, New City Hotel, Vožda Karađorđa 12

Vrnjačka Banja – 28.03.2019. godine, od 11h, Hotel Aleksandar, Heroja Čajke 7

Novi Sad – 29.03.2019. godine, od 11h, Hotel Park, Novosadskog sajma 35

 

Sva pitanja u vezi sa ovim pozivom možete poslati na e-mail adresu office@lokalnefinansije.rs, najkasnije do 03.04.2019. godine.

Odgovori na pitanja će biti objavljeni na www.lokalnefinansije.rs, 04.04.2019. godine.

 

Dokumenta za preuzimanje:

Javni poziv za učešće jedinica lokalnih samouprava u Projektu Reforme lokalnih finansija II u Srbiji (RELOF2)

Smernice za podnosioce prijava

Izjava podnosioca prijave projekta

Obrazac za prijavu

Često postavljena pitanja u vezi sa javnim pozivom za učešće jedinica lokalnih samouprava u projektu Reforme lokalnih finansija II u Srbiji

 

 

 

 


 

 
Projekat Reforma lokalnih finansija II u Srbiji (RELOF2)

Deligradska 4, Beograd
Tel. + 381 (11) 365 10 46
office@lokalnefinansije.rs
www.lokalnefinansije.rs