Projekat reforme lokalnih finansija II (RELOF2)

ARHIVA VESTI

 

 

 

 
 
   
 

 

 

 

 

 

PROJEKAT RELOF2 PRIPREMIO JEDINSTVEN MODEL LOKALNOG SUFINANSIRANJA ENERGETSKЕ EFIKASNOSTI

12. decembar 2020,

 

Projekat Reforma lokalnih javnih finansija u Srbiji II (RELOF2) je, u saradnji sa Programom „Razvoj održivog tržišta bioenergije u Srbiji“ (GIZ DKTI), razvio „Model finansijske podrške domaćinstvima u procesu energetske tranzicije” koji je namenjen lokalnim samoupravama koje žele da unaprede lokalne javne finansije, energetsku stabilnost, ekologiju i ostvare društvenu korist.

Model predstavlja jedinstven način sufinansiranja svih vrsta investicija u energetsku efikasnost domova,  a u saradnji sa privrednim subjektima kao partnerima.
Grad/opština priprema svu potrebnu dokumentaciju za implementaciju modela, formira komisiju i putem javnog konkursa bira privredne subjekte koji će biti uključeni u implementaciju mehanizma podrške kao i građane koji će biti krajnji korisnici subvencija za unapređenje energetke efikasnosti svojih domova. Građani realizuju svoje investicije sa odabranim privrednim subjektima i isplaćuju im iznos umanjen za bespovratna sredstva. Lokalna samouprava, na osnovu zahteva privrednog subjekta, vrši proveru realizovane investicije i uplaćuju privrednom subjektu predviđeni iznos subvencija za predmetnu investiciju.

Ovaj Model omogućava lokalnim samoupravama da zajedno sa privredom i građanima smanje zagađenje i povećaju energetku efikasnost. Model omogućava i ostvarivanje zahteva domaćeg zakonodavstva i evropskih standarda po pitanju javnih finansija, potrošnje energije i zaštite životne sredine.

Preduslov da lokalne samouprave koriste ovaj model je da imaju usvojena planska dokumenta javnih politika u oblasti energetske efikasnosti i obezbeđena sredstva u budžetu. Model je fleksibilan i ostavlja lokalnim samoupravama da u skladu sa svojim ciljevima utvrđuju kriterijume i uslove podrške.

Model finansijske podrške domaćinstvima u procesu energetske tranzicije biće pilotiran u tri lokalne samouprave u okviru drugog ciklusa RELOF2 projekta. Te lokalne samouprave će imati punu podršku Projekta u procesu implementacije, što podrazumeva stručnu podršku u pripremi smernica i konkursne dokumentacije za javni konkurs, mentoring tokom čitavog procesa implementacije i razvoj sistema za monitoring ostvarenih efekata. Svim ostalim lokalnim samoupravama Model će biti dostupan ukoliko žele da ga samostalno implementiraju.

Preuzmite:

 

 

 

 

 

 


 

 
Projekat Reforma lokalnih finansija II u Srbiji (RELOF2)

Deligradska 4, Beograd
Tel. + 381 (11) 365 10 46
office@lokalnefinansije.rs
www.lokalnefinansije.rs