Projekat reforme lokalnih finansija II (RELOF2)

ARHIVA VESTI

 

 

 

 
 
   
 

 

 

 

 

 

UZ PODRŠKU RELOF2 DIGITALIZOVAN PROCES NADZORA NAD JAVNIM PREDUZEĆIMA

07. decembar 2021.

 

Sva javna preduzeća u Srbiji od naredne godine izveštaje o poslovanju dostavljaće osnivačima putem informacionog sistema koji je za potrebe Ministarstva privrede izradio projekat Reforma lokalnih finansija II u Srbiji (RELOF2). Time je digitalizovan proces nadzora nad javnim preduzećima, najavljeno je na konferenciji „Uloga i značaj nadzornih odbora lokalnih javnih preduzeća“.

Državni sekretar u Ministarstvu privrede Dragan Stevanović istakao je da je Srbija, i u periodu kada se suočavala sa izazovima očuvanja javnog interesa, zdravlja i života građana i privrednog sistema, bila posvećena uvođenju reda u sektor javnih preduzeća.

“U protekle dve godine posvećeno smo radili na softveru i edukaciji i konačno imamo opipljiv rezultat koji će doprineti korporativizaciji lokalnih javnih preduzeća, gde je ona i najpotrebnija”, rekao je Stevanović.

On je ocenio da je u prethodnim godinama Srbija napravila ogroman korak u fiskalnoj konsolidaciji i da će novi informacioni sistem omogućiti da se prati šta se u lokalnim javnim preduzećima dešava, kao i da se, na osnovu relevantnih podataka, donose odluke i kreiraju politike.

“Od suštinskog značaja je da ljudi koji upravljaju javnim preduzećima i lokalnim samoupravama na lokalu shvate značaj ovih promena i da razumeju svoju ulogu “pionira” u ovom poslu koji će omogućiti zdrave lokalne javne finansije i efikasna javna preduzeća na lokalnom nivou za generacije koje dolaze”.

Direktor Švajcarske kancelarije za saradnju Rihard Koli naglasio je da je dobro upravljanje javnim finansijama od presudnog značaja za intenzivan lokalni razvoj i za poverenje građana.

“Kroz RELOF2 smo, nakon uspešne prve faze projekta, podržali veći broj opština i gradova”, rekao je Koli i dodao da se ove godine obeležava 30 godina bilateralne saradnje između Švajcarske i Srbije. On je najavio da će uskoro biti usvojen novi program saradnje između dveju zemalja, čiji će fokus, između ostalog, biti i demokratsko upravljanje, a u okviru njega i ova bitna tema – upravljanje javnim finansijama.

Pomoćnica ministra privrede Dubravka Drakulić rekla je da je u proteklom periodu rađeno na unapređenju nadzora nad radom lokalnih javnih preduzeća, odnosno na razvoju planiranja i izveštavanja kao ključnih mehanizama nadzora.

Pomoćnica Drakulić je objasnila da informacioni sistem omogućava da se fokus izveštavanja sa finansijskih pokazatelja pomeri ka postignutim rezultatima, da se jasno vidi šta je postignuto uloženim sredstvima i da se omogući svim donosiocima odluka u javnim preduzećima, lokalnim samoupravama i Ministarstvu izrada različitih analiza koje bi dale dobru osnovu za donošenje boljih i pravovremenih odluka.

Ona je rekla da Ministarstvo nastavlja sa podizanjem kapaciteta korporativnog upravljanja u javnim preduzećima.

Direktorka projekta RELOF2 Ana Jolović istakla je da pravi mehanizam korporativnog upravljanja počinje aktivnim učešćem njegovih vlasnika, odnosno države i lokalnih samouprava, a ono se ogleda u aktivnosti nadzornih odbora.

Ona je ocenila da su nadzorni odbori lokalnih javnih preduzeća u Srbiji u prethodnom periodu ispunjavali svoju formalnu, ali ne i suštinsku ulogu.

"Principi dobrog korporativnog upravljanja između ostalog kažu da se članovi nadzornih odbora moraju uzdržati od pasivnosti i zato će RELOF2 podržati napore Ministarstva privrede da ojača ovu veoma bitnu kariku u korporativnom upravljanju u lokalnim javnim preduzećima” najavila je Jolovićka.

 

Preuzmite prezentacije >>>

Preuzmite fotografije >>>


 

 

 

 


 

 
Projekat Reforma lokalnih finansija II u Srbiji (RELOF2)

Deligradska 4, Beograd
Tel. + 381 (11) 365 10 46
office@lokalnefinansije.rs
www.lokalnefinansije.rs