Projekat reforme lokalnih finansija II (RELOF2)

ARHIVA VESTI

 

 

 

 
 
   
 

 

 

 

 

 

OSTVAREN NAPREDAK U INTERNOJ FINANSIJSKOJ KONTROLI, SLEDI ŠIRENjE OVOG SISTEMA NA SVE KORISNIKE JAVNH SREDSTAVA

02. mart 2022.

 

Uspostavljanje sistema finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije u lokalnim samoupravama nisu samo zakonska obaveza, već pre svega, alat dobrog upravljanja. Lokalne samouprave su ostvarile napredak u ovoj oblasti, ali ne u potpunosti i  Srbiji predstoji uvođenje ovog sistema kod svih korisnika javnih sredstava koji još uvek nisu završili ovaj posao. Tako će ovaj sistem biti zaokružen u celoj javnoj upravi, poručeno je danas na Konferenciji „Unapređenje interne finansijske kontrole u javnom sektoru”.

Pomoćnica ministra finansija Spomenka Vicburger istakla je da je sistem interne finansijske kontrole standard upravljanja i poslovanja koji se primenjuje u celom svetu. „Njegova najveća vrednost je što pomaže da se fokus širi sa isključivog praćenja namenskog i zakonitog trošenja sredstava, na upravljanje bazirano na postavljanju jasnijih ciljeva, merenju uspešnosti ostvarenih rezultata i odgovornosti za rezultate poslovanja. Mi želimo da naša uprava ima ovaj standard u upravljanju, jer za građane to znači bolja usluga i vrednost za novac”, rekla je pomoćnica ministra.

Ona je navela da je Ministarstvo finansija izradilo metodologiju i alate, u uz podršku projekta RELOF2, ovu oblast uvrstilo u obuke NAJU i obezbedilo podršku za lokalne samouprave. „Ovo je naša unutrašnja reforma, kojom menjamo sebe da bismo bolje pružali usluge građanima“, poručila je pomoćnica.

Rihard Koli direktor Švajcarske kancelarije za saradnju u Srbiji je rekao da je Švajcarska dugogodišnji partner Srbiji u reformskim aktivnostima. On je istako da je promovisanje dobrog upravljanja, kako na nacionalnom, tako i na lokalnom nivou, jedan je od glavnih prioriteta saradnje između Švajcarske i Srbije.

Direktorka projekta RELOF2 Ana Jolović ocenila je da među lokalnim samoupravama u Srbiji raste svest o neophodnosti i značaju uspostavljanja sistema finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije. „Na osnovu iskustva i rada sa 48 lokalnih samouprava u prethodnih šest godina može se oceniti da napredak postoji. Mnoge opštine sa kojima sarađujemo, ne samo da su uspostavile IFK, već žele i počinju da uspostavljaju sistem finansijkog upravljanja i kontrole kod svojih indirektnih budžetskih korisnika – vrtića, škola, biblioteka. Dodatno projekat pilotira uspostavljanje sistema FUK u školama u saradnji sa ove dve obrazovne ustanove. On će obuhvatiti video lekcije, obuke i stučna uputstva i vodiče koje trenutno pilotiramo i pripremamo u saradnji sa Tehničkom školom iz Užica i Mitrovačkom gimanzijom iz Sremske Mitrovice“, najavila je Jolović. 

Konferenciju „Unapređenje interne finansijske kontrole u javnom sektoru” organizovali su Ministarstvo finansija Republike Srbije – Centralna jedinica za harmonizaciju i Projekat Reforma lokalnih finansija II u Srbiji (RELOF2) u cilju podizanja svesti kod korisnika javnih sredstava o neophodnosti, značaju i dobrobiti unapređenja i primene efikasnog sistema finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije, kao i njihove uloge u odgovornom upravljanju. Na konferenciji je učestvovalo više od 80 predstavnika loklanih samouprava iz 43 opština i gradova, a razgovaralo se i o načinima da se unapredi IFK na lokalnom nivou, a primere dobre prakse predstavili su gradonačelnik Rijeke Marko Filipović i interni revizor opštine Mali Zvornik Miloš Spasenović.

Reforma javnih finansija deo je sveobuhvatne reforme javne uprave. Njen cilj je unapređenje upravljanja javnim finansijama, odnosno unapređenje odgovornosti rukovodilaca i zaposlenih u javnom sektoru, kao i bolje upravljanje javnim sredstvima u skladu sa principima interne finansijske kontrole. Uspostavljanje IFKJ je zakonska obaveza svih korisnika javnih sredstava Republike Srbije i preduslov za zatvaranje poglavlja 32 – finansijski nadzor, pri pristupanju EU.

Preuzmite slike sa konferencije >>>

Preuzmite prezentacije sa konferencije >>>

 

 

 


 

 

 

 


 

 
Projekat Reforma lokalnih finansija II u Srbiji (RELOF2)

Deligradska 4, Beograd
Tel. + 381 (11) 365 10 46
office@lokalnefinansije.rs
www.lokalnefinansije.rs