Projekat reforme lokalnih finansija II (RELOF2)

ARHIVA VESTI

 

 

 

 
 
   
 

 

 

 

 

 

PRIPREMA LOKALNIH SAMOUPRAVA I NJIHOVIH JAVNIH PREDUZEĆA ZA DIGITALIZOVAN NADZOR NAD RADOM

18. mart 2022.

 

Nadzor nad javnim preduzećima, uključujući i lokalna javna preduzeća, ubuduće će se vršiti putem novog softvera koji je za potrebe i u saradnji sa Ministarstvom privrede u prethodnom periodu razvio Projekat Reforma lokalnih finansija II u Srbiji (RELOF2).

U cilju pripreme javnih komunalnih preduzeća i lokalnih samouprava za novi način izveštavanja i nadzora, Projekat RELOF2 održao je u Čačku dvodnevnu Regionalnu konferenciju na temu nadzora nad lokalnim javnim preduzećima za donosioce i digitalizacije ovog procesa.

„RELOF2 organizuje regionalne konferencije u cilju podrške i pripreme s obzirom da od 1. januara 2023. godine stupa na snagu nova Uredba o načinu izveštavanja javnih preduzeća po kojoj će sva javna preduzeća i lokalne samouprave Ministarstvo privrede izveštavati o radu putem novog informacionog sistema“, rekla je Ivana Teodorović, ekspert na Projektu RELOF2.

Ona je objasnila da je Ministarstvo privrede izdalo Uputstvo po kome se softver može koristiti za izveštavanje već ove godine, ali da će njegova upotreba biti obavezna za sva javna preduzeća od naredne. „Kako bi svi korisnici bili spremni za ovaj proces, Projekat će pružiti pomoć svim opštinama i gradovima u Srbiji“, rekla je Teodorović.

Informacioni sistem omogućava digitalizaciju nadzora nad javnim preduzećima u Srbiji i menja način na koji osnivači prate rad svojih javnih preduzeća, odnosno obezbeđuje bolju i efikasniju kontrolu, smanjenje mogućnosti greške i osigurava tačnost podataka.

Softver podržava precizno planiranje i izveštavanje o izvršenju kako aktivnosti javnih preduzeća, tako i njihovih budžeta, kontrolu troškova poslovanja javnih preduzeća i poboljšanje vidljivosti i dostupnosti podataka. Sva lokalna javna preduzeća će u budućnosti svoje osnivače, lokalne samouprave o poslovanju izveštavati putem ovog softvera.

Imajući u vidu značaj tema za jedinice lokalne samouprave i njihova javna preduzeća, na koferenciji su učestvovali predstavnici nadzornih odbora i rukovodstva lokalnih javnih preduzeća, kao i članovi veća i načelnici jedinica lokalne samouprave sa područja Šumadijskog, Raškog i Moravičkog okruga.

Projekat RELOF2 pruža direktnu tehničku i stručnu podršku u oblasti nadzora nad lokalnim javnim preduzećima u 37 lokalnih samouprava i njihovim javnim preduzećima.

Dodatno, RELOF2 kroz regionalne obuke pruža podršku svim lokalnim samoupravama i javnim preduzećima u Republici Srbiji da koriste novi informacioni sistem.

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 
Projekat Reforma lokalnih finansija II u Srbiji (RELOF2)

Deligradska 4, Beograd
Tel. + 381 (11) 365 10 46
office@lokalnefinansije.rs
www.lokalnefinansije.rs