Projekat reforme lokalnih finansija II (RELOF2)

ARHIVA VESTI

 

 

 

 
 
   
 

 

 

 

 

 

GRAD KRAGUJEVAC PRIMER DOBRE PRAKSE U NADZORU NAD LOKALNIM JAVNIM PREDUZEĆIMA

29. april 2022.

 

Grad Kragujevac je tokom poslednje tri godine postigao veliki napredak u oblasti nadzora nad lokalnim javnim preduzećima, a njegova javna preduzeća u primeni principa korporativnog upravljanja -  pokazala je dijagnostička analiza koju je za potrebe ove lokalne samouprave izradio projekat Reforma lokalnih finansija u Srbiji II (RELOF2).

Dijagnostička analiza je pokazala da su ključni faktori za izgradnju jedinstvenog sistema nadzora nad lokalnim javnim preduzećima: politička volja i spremnost na promene.

Grad Kragujevac je sproveo niz aktivnosti kako bi unapredio nadzor nad svojim preduzećima:

1. sistemom nadzora su obuhvaćena ne samo lokalna javna preduzeća, nego i privredna društva čiji je osnivač grad Kragujevac,

2. izvršena je reorganizaciju gradske uprave i formiran je Sekretarijat za praćenje poslovanja javnih preduzeća i privrednih društava čiji je osnivač grad,

3. uspostavljene su interne procedure planiranja i izveštavanja, i usvojena su dokumenta: Smernice za izradu Godišnjeg programa poslovanja i Posebnog programa korišćenja subvencija iz budžeta grada Kragujevca za javna preduzeća, javna komunalna preduzeća i privredna društva,

4. veći broj funkcionera u gradskoj vlasti je zadužen za praćenje rada lokalnih javnih preduzeća i privrednih društava čiji je osnivač grad,

5. sprovedene su obuke za zaposlene u Sekretarijatu kako bi donosioci odluka imali tačne i blagovremene informacije.

Pored toga, grad Kragujevac beleži veliki skok u transparentnosti u odnosu na prethodne godine. Prema rezultatima istraživanja koje je sprovela organizacija „Transparentnost Srbija“ i rangiranja svih opština i gradova u Srbiji, Kragujevac se našao na 11. mestu od 145 lokalnih samouprava u Srbiji u oblasti transparentnosti rada javnih preduzeća i ustanova. Grad je pokazao izuzetan napredak i po pitanju celokupne transparentnosti svog rada. U 2021. godini je bio na 11. mestu, dok je 2020. godine zauzeo 28., a 2019. godine 57. mesto od 145 lokalnih samouprava.  

Takođe, grad Kragujevac aktivno koristi alate za samoprocenu nivoa korporativnog upravljanja (SCORECARD), razvijene u okviru RELOF2 projekta, kako bi kontinuirano pratio napredak svojih preduzeća u primeni principa korporativnog upravljanja. Ako pogledamo uporedne podatke konačnih ocena stanja korporativnog upravljanja u javnim preduzećima čiji je osnivač grad Kragujevac,  preduzeća su u 2019. godini u  proseku usvojila oko 58% dobrih praksi u oblasti korporativnog upravljanja, dok u 2022. godini taj procenat iznosi 72%.

RELOF2 izradio je dijagnostičke analize za 10 lokalnih samouprava koje su partneri projekta – Zrenjanin, Pirot, Kragujevac, Užice, Sremska Mitrovica, Novi Pazar, Paraćin, Osečina, Aleksinac i Trstenik.  Ove analize sadrže ključne nalaze iz oblasti korporativnog upravljanja i nadzora nad javnim preduzećima, kao i preporuke za lokalne samouprave i lokalna preduzeća za dalja unapređenja.

 

 

 


 

 

 

 


 

 
Projekat Reforma lokalnih finansija II u Srbiji (RELOF2)

Deligradska 4, Beograd
Tel. + 381 (11) 365 10 46
office@lokalnefinansije.rs
www.lokalnefinansije.rs