Projekat reforme lokalnih finansija II (RELOF2)

ARHIVA VESTI

 

 

 

 
 
   
 

 

 

 

 

 

ZNAČAJAN NAPREDAK U USPOSTAVLJANJU FUK-a I INTERNE REVIZIJE NA LOKLANOM NIVOU

03. novembar 2022.

 

Lokalne samouprave u poslednjih pet godina postigle su značajan napredak u uvođenju sistema finansijskog upravljanja i kontrole (FUK) i interne revizije (IR). Ovaj napredak postignut je ne samo u lokalnim upravama, već i u lokalnim javnim preduzećima i kod drugih korisnika javnih sredstava na lokalnom nivou, pokazalo je istraživanje Projekta Reforma lokalnih finansija 2 u Srbiji (RELOF2).

Svi organi javne uprave, javna preduzeća i javne ustanove, svi koji koriste budžetska sredstva, u obavezi su da uspostave adekvatan sistem finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije.  Uspostavljanje ovih sistema deo je Refome javnih finansija i nije samo zakonska obaveza, već pre svega, alat dobrog upravljanja.

Projekat RELOF2, koji je prethodnih sedam godina pružao podršku lokalnim samoupravama u uspostavljanju ili unapređenju finansijskog upravljanja i kontrole i interne revizije, sproveo je 2018. i 2022. godine istraživanja o stanju sistema FUK i IR u Srbiji. 

Istraživanje sprovedeno 2022. godine, na uzorku od 127 lokalnih samouprava,  164 lokalnih javnh preduzeća i 157 indirektnih budžetskih korisnika jedinica lokalne samouprave, pokazalo je da je sistem FUK u najvećem procentu uspostavljen u opštinskim i gradskim upravama (70,1%), a u najmanjem kod indirektnih budžetskih korisnika –vrtića, ustanova kulture i sporta i drugih ustanova lokalne samouprave   (39,1%). Kod lokalnih javnih preduzeća sistem FUK je uspostavljen u procentu od 63,4 odsto.

Kada je interna revizija u pitanju, nisu primećene značajne promene u broju lokalnih samouprava sa uspostavljenom funkcijom internom revizije, 50,4 odsto aknketinarnih opština i gradova ima interne revizore. Značajan napredak je načinjen u broju javnih preduzeća koja su uvela ovu funkciju. U 2022. godini 30,5 odsto javnih preduzeća na lokalu ima interne revizore, dok ih je u 2018. godini imalo samo 17 odsto. Kada su u pitanju indirektni budžetski korisnici lokalnih samouprava internu reviziju ima svega 10,8 odsto.

Od 127 anketiranih lokalnih samouprava 50 njih ima i FUK i internu reviziju, dok 25 opština i gradova nema ni jedno ni drugo.

Uspostavljanje finsijskog upravljanja i kontrole kod svih korisnika javnih sredstava je deo reforme javnih finansija. Organizacije u kojima postoji sistem finansijskog upravljanja i kontrole znaju šta ko i kada radi, ko je odgovoran i na koje rizike rukovodstvo trbe da obrati najviše pažnje. Uspostavljanje iinterne finansijske kontrole je zakonska obaveza svih korisnika javnih sredstava Republike Srbije i preduslov za zatvaranje poglavlja 32 – finansijski nadzor, pri pristupanju EU. Ovu zakonsku obavezu, bez obzira na veličinu i broj zaposlenih, imaju svi korisnici javnih sredstava – gradovi i opštine, javna preduzeća, škole, vrtići, biblioteke i slično.

Projekat Reforma lokalnih finansija u Srbiji 2 (RELOF2) pružao je u proteklih sedam godina podršku za 48 lokalnih samouprava u uspostavljanju ili unapređenju finansijskog upravljanja i kontrole, interne revizije, uvođenju inovativnih modela u javnim finansijama i nadzora nad lokalnim javnim preduzećima. Projekat RELOF2 podržava Vlada Švajcarske preko Švajcarskog sekretarijata za ekonomske poslove (SECO).

 

 

 


 

 


 

 

 

 


 

 
Projekat Reforma lokalnih finansija II u Srbiji (RELOF2)

Deligradska 4, Beograd
Tel. + 381 (11) 365 10 46
office@lokalnefinansije.rs
www.lokalnefinansije.rs