Projekat reforme lokalnih finansija II (RELOF2)

  • UZ PODRŠKU RELOF2 DIGITALIZOVAN PROCES NADZORA NAD JAVNIM PREDUZEĆIMA
  • USKORO KONFERENCIJA „ULOGA I ZNAČAJ NADZORNIH ODBORA LOKALNIH JAVNIH PREDUZEĆA“, PRIJAVE U TOKU
  • KAKO UNAPREDITI MODEL ENERGETSKE EFIKASNOSTI
  • POČELE OBUKE  „USPOSTAVLJANJE SISTEMA FUK – UPRAVLJANJE RIZICIMA“
  • /li>
UZ PODRŠKU RELOF2 DIGITALIZOVAN PROCES NADZORA NAD JAVNIM PREDUZEĆIMA1 USKORO KONFERENCIJA „ULOGA I ZNAČAJ NADZORNIH ODBORA LOKALNIH JAVNIH PREDUZEĆA“, PRIJAVE U TOKU 2 KAKO UNAPREDITI MODEL ENERGETSKE EFIKASNOSTI 3 POČELE OBUKE  „USPOSTAVLJANJE SISTEMA FUK – UPRAVLJANJE RIZICIMA“4
image carousel by WOWSlider.com v8.8

 

 

NA ČEMU RADIMO

 

 
UVOĐENJE ILI UNAPREĐENJE FUNKCIJE INTERNE REVIZIJE NA LOKALNOM NIVOU
         
 
NAPREDNE I INOVATIVNE AKTIVNOSTI NA POBOLJŠANJU UPRAVLJANJA LOKALNIM FINANSIJAMA
         

 

 


 

 
Projekat Reforma lokalnih finansija II u Srbiji (RELOF2)

Deligradska 4, Beograd
Tel. + 381 (11) 365 10 46, + 381 (63) 668 059
office@lokalnefinansije.rs
www.lokalnefinansije.rs