Na čemu radimo

Upravljačka odgovornost i upravljanje učincima u sistemu JLS - uspostavljanje odgovarajuće organizacione kulture i jačanja kapaciteta JLS za dalji razvoj i primenu koncepta upravljačke odgovornosti i upravljanja zasnovanog na učincima, odnosno unapređenjem okvira za upravljanje učinkom na institucionalnom i individualnom nivou.

Unapređenje linija odgovornosti i kontrole u sistemu JLS - uspostavljanje/unapređenje sistema finansijskog upravljanja i kontrole, interne revizije, nadzora nad svim preduzećima čiji je osnivač grad/opština i indirektnim korisnicima budžeta, kao i unapređenje ostalih elemenata interne i eksterne kontrole.

Inovativne aktivnosti u upravljanju javnim finansijama - razvoj novih, inovativnih modela, alata, programa i slično sa ciljem unapređenja upravljanja javnim finansijama.

Razvoj i istraživanje - razvoj metodologija, alata i proizvoda znanja koji će podržati realizaciju programskih aktivnosti u okviru prve tri komponente, kao  i meriti trenutno stanje i napredak jedinica lokalnih samouprava u oblastima podrške.

 

 

#upravljamoDAimamo