Konzorcijum

A black and red logo  Description automatically generatedGDSI Limited je renomirana konsultantska kuća u oblasti međunarodnog razvoja sa impresivnim tridesetogodišnjim iskustvom u delotvornom nadzoru nad složenim projektima finansiranim iz donatorskih sredstava u oblastima poput upravljanja javnim finansijama (UJF), lokalne i regionalne uprave i ekonomskog razvoja u zemljama u procesu tranzicije nakon konflikta i nestabilnosti.

Prednost GDSI je njegova naročito fleksibilna organizaciona struktura koja omogućava agilno donošenje odluka. Kompanija je podeljena na regionalne direkcije, a svakom od njih upravljaju iskusni viši rukovodioci i specijalisti sa znanjima u najrazličitijim oblastima. Ti eksperti su izuzetni poznavaoci velikog broja tema, i to naročito reforme UJF i javne uprave, lokalnog i ekonomskog razvoja, izgradnje kapaciteta, otpornosti građanskog društva, adaptivnog upravljanja, praćenja, vrednovanja i učenja, inicijativa u oblasti energetike i integracije na polju roda i socijalne inkluzije.

Pored toga, GDSI ima značajno iskustvo u izvršavanju inicijativa pružanja konsultantskih usluga, obuke i istraživanja na najvišem nivou u preko 100 zemalja širom sveta. Stekli su naročito značajna znanja u Istočnoj Evropi, a u Srbiji su prisutni već preko 15 godina.

GDSI je ponosan na svoje sopstvene platforme za elektronsko upravljanje učenjem i znanjem i poseduje bazu podataka, koja se neprekidno ažurira, sa preko 7.000 međunarodnih eksperata u velikom broju disciplina. Među njima je i mreža od preko 500 profesionalaca na međunarodnom, regionalnom (Zapadni Balkan) i lokalnom (Srbija) nivou specijalizovanih za teme poput, između ostalog, finansijskog upravljanja i kontrole, interne i eksterne revizije, nadzora nad fiskalnim rizikom javnih preduzeća. Uz to, GDSI je posebno uspešna u oblastima kao što su reforma javne uprave, odgovornost rukovodilaca, upravljanje učinkom u javnom sektoru, lokalna samouprava, planiranje kapitalnih investicija, javno-privatna partnerstva, rodna pitanja, transparentnost, osnaživanje građanskog društva, otpornost i kampanje komunikacija.

Naročito je bitno napomenuti da je GDSI među malobrojnim konsultantskim kućama koje poseduju dubinska znanja i stručnost na polju reformi u postupku pridruživanja EU u različitim poglavljima pravnih tekovina Unije, uključujući i poglavlje 32, Finansijska kontrola.

 

MAXIMA CONSULTING je preduzeće registrovano u Srbiji čiji je cilj pružanje najkvalitetnije konsultantske podrške javnom sektoru. Njegov strateški cilj je unapređenje lokalnog održivog razvoja kroz napredne konsultantske usluge u duhu partnerstva. Zaposleni u MAXIMA CONSULTING, profesionalci iskusni u realizaciji razvojnih programa koje finansiraju SAD, EU, lokalne samouprave i resorna ministarstva, prepoznati su kao lideri na svojim poljima i poseduju praktična znanja i veliko iskustvo u pružanju usluga javnom sektoru. Dugotrajna saradnja sa preko 100 lokalnih samouprava u Srbiji na realizaciji velikog broja razvojnih projekata učinila je ovu kompaniju renomiranim i priznatim činiocem u unapređenju lokalne samouprave, izgradnji kapaciteta i održivom razvoju.

Kompanija je dobro poznata po svojoj naprednoj obuci i neposrednoj tehničkoj podršci koju pruža ključnim domaćim akterima, pri čemu obezbeđuje neprevaziđenu stručnost u oblastima:

Reforme lokalne samouprave: uvođenje savremenog sistema javne uprave kroz realizaciju projekata u osnovnim oblastima rada lokalne samouprave kao što su upravljanje lokalnom samoupravom, finansijsko upravljanje, pružanje usluga (izdavanje licenci, jednošalterski sistemi), reforma i izrada javnih politika, upravljanje ljudskim resursima i učešće građana u postupcima donošenja odluka. Kompanija je do sada sprovela brojne procene potreba za obukom i osmislila, razvila i sprovela obuke za strukture lokalnih samouprava u cilju pružanja podrške za izgradnju njihovih kapaciteta.

Održivog lokalnog razvoja: razvoj i pilotiranje metodologije za održivo opštinsko planiranje koju su Stalna konferencija gradova i opština i regionalne razvojne agencije usvojile kao standardnu nacionalnu metodologiju za planiranje održivog razvoja. Razvoj i uspostavljanje jedinstvenog sistema za praćenje i vrednovanje uz primenu skupa socijalnih, ekonomskih i ekoloških pokazatelja, kao i pokazatelja zasnovanih na merenju učinka.

Lokalnog ekonomskog razvoja: podsticanje lokalnog ekonomskog razvoja kroz strateško planiranje, planiranje lokalnog ekonomskog i ruralnog razvoja, privlačenje stranih direktnih investicija, uspostavljanje javno-privatnih partnerstava, razvoj sistema za praćenje/upravljanje, vrednovanje i izveštavanje, formiranje zona za razvoj privrede, industrijskih zona i poslovnih inkubatora.

MAXIMA CONSULTING sarađuje sa lokalnim samoupravama i donatorima te doprinosi rešavanju najozbiljnijih izazova na polju reforme lokalne samouprave, čime ostvaruje jedinstvena, trajna i značajna unapređenja kvaliteta života u lokalnim zajednicama.

 

#upravljamoDAimamo