O projektu

Projekat Reforma lokalnih finansija u Srbiji III (RELOF3), koji podržava Vlada Švajcarske, pruža tehničku podršku lokalnim samoupravama u primeni principa dobrog upravljanja, upravljačke odgovornosti i jačanja linija odgovornosti unutar sistema lokalne samouprave.

Projekat se realizuje u 10 odabranih jedinica lokalne samouprave (Kragujevac, Novi Pazar, Pirot, Sremska Mitrovica, Užice, Zrenjanin, Babušnica, Mali Zvornik, Raška i Žabalj) koje su učestvovale u prethodnim fazama projekta (RELOF i RELOF2). Dodatno, Projekat će surađivati sa Ministarstvom finansije (Centralnom jedinicom za harmonizaciju), Ministarstvom privrede, i Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Nacionalnoj akademijom za javnu upravu.

RELOF3 će podršku realizovati kroz različite aktivnosti usmerene na jačanje kapaciteta uprava, lokalnih javnih i drugih preduzeća u vlasništvu gradova i opština, kao i indirektnih budžetskih korisnika. Projekat se realizuje kroz četiri komponente

  1. Upravljačka odgovornost i upravljanje učincima u sistemu JLS
  2. Unapređenje linija odgovornosti i kontrole u sistemu JLS
  3. Inovativne aktivnosti u upravljanju javnim finansijama
  4. Razvoj i istraživanje

Projekat će nastaviti aktivnu podršku međuopštinskoj saradnji i razmeni znanja i iskustava, a putem dijaloga o javnim politikama podržaće rad na sistemskom unapređenju upravljanja javnim finansijama u Srbiji.

Projekat se realizuje od 1.02.2023. do 30.06.2027. godine. Projekat sprovodi konzorcijum GDSI/MAXIMA Consulting. Ukupna vrednost Projekta je 5 (pet) miliona švajcarskih franaka.

Cilj programa RELOF je da pruži podršku Srbiji u ostvarenju uslova iz poglavlja 32 u procesu pridruživanja Evropskoj uniji, koji podrazumevaju četiri osnovne oblasti javnih politika. Reč je o internoj finansijskoj kontroli u javnom sektoru (IFKJ), eksternoj reviziji, zaštiti finansijskih interesa EU i zaštiti evra od falsifikovanja. Shodno tome, RELOF3 aktivno sprovodi reforme vezane za IFKJ, pri čemu se usredsređuje na oblasti poput interne revizije i finansijskog upravljanja i kontrole. Pored toga, u trećoj fazi realizacije RELOF-a uvedena je novina u vidu podrške za eksternu reviziju. Sve ove reformske inicijative su strateški usklađene sa politikama, programima, planovima i strateškim dokumentima Vlade Srbije, uključujući i Program reforme upravljanja javnim finansijama. Sprovođenje svih njih blisko prati EU nalazi o tome čine ključni deo godišnjeg izveštaja Evropske komisije o napretku koji je Srbija ostvarila. Pored toga, projekat stavlja naglasak i na unapređenje odgovornosti rukovodilaca i korporativnog upravljanja u postupku usaglašavanja propisa Srbije sa standardima EU i međunarodnim standardima i u vezi sa sprovođenjem tekućih reformi javne uprave, uz značajnu podršku Švajcarske.

 

#upravljamoDAimamo