Energetska efikasnost

 

Model finansiranja energetske efikasnosti na lokalu
Projekat Reforma lokalnih javnih finansija u Srbiji II (RELOF2) je, u saradnji sa Programom „Razvoj održivog tržišta bioenergije u Srbiji“ (GIZ DKTI), razvio „Model finansijske podrške domaćinstvima u procesu energetske tranzicije” koji je namenjen lokalnim samoupravama koje žele da unaprede lokalne javne finansije, energetsku stabilnost, ekologiju i ostvare društvenu korist. Model predstavlja jedinstven način sufinansiranja svih vrsta investicija u energetsku efikasnost domova, a u saradnji sa privrednim subjektima kao partnerima.
Smernice za jedinice loklane samouprave za upotrebu modela
Projekat Reforma lokalnih javnih finansija u Srbiji II (RELOF2) je, u saradnji sa Programom „Razvoj održivog tržišta bioenergije u Srbiji“ (GIZ DKTI), razvio je detaljne smernice za lokalne samouprave koje žele da primene „Model finansijske podrške domaćinstvima u procesu energetske tranzicije”
Primer Konkursne dokumentacije za javni poziv za privrednike
Projekat Reforma lokalnih javnih finansija u Srbiji II (RELOF2) je, u saradnji sa Programom „Razvoj održivog tržišta bioenergije u Srbiji“ (GIZ DKTI) pripremio model konkursne dokumentacije za javni poziv za privrednike za realizaciju „Modela finansijske podrške domaćinstvima u procesu energetske tranzicije”
Primer Konkursne dokumentacije za javni poziv za građane
Projekat Reforma lokalnih javnih finansija u Srbiji II (RELOF2) je, u saradnji sa Programom „Razvoj održivog tržišta bioenergije u Srbiji“ (GIZ DKTI) pripremio model konkursne dokumentacije za javni poziv za građane za realizaciju „Modela finansijske podrške domaćinstvima u procesu energetske tranzicije”

#upravljamoDAimamo