Partneri

Partneri projekta RELOF3 su 10 jedinica lokalne samouprave,  3 ministarstva i Nacionalna akademija za javnu upravu.
Kroz održivu međuopštinsku saradnju, razmenu znanja i iskustava, kao i dijalog o javnim politikama, projekt RELOF3 podržaće postizanje trajnog sistemskog unapređenja upravljanja javnim finansijama u Srbiji.

#upravljamoDAimamo