Projektni tim

Georgios Chatzigiagkou
Supervizor projekta

Ana Jolović
Direktorka projekta
ana.jolovic@lokalnefinansije.rs

Vesna Kopanja
Lider komponente za upravljačku odgovornost
i upravljanje učincima u sistemu JLS
vesna.kopanja@lokalnefinansije.rs

Ivana Teodorović
Lider komponente za unapređenje linija
odgovornosti i kontrole u sistemu JLS
ivana.teodorovic@lokalnefinansije.rs

Ivan Petrašinović
Lider komponente za inovativne aktivnosti
u upravljanju javnim finansijama
ivan.petrasinovic@lokalnefinansije.rs

Sandra Savanović
Lider komponente za razvoj i istraživanje
sandra.savanovic@lokalnefinansije.rs

Mladen Momčilović
Menadžer za monitoring i evaluaciju
mladen.momcilovic@lokalnefinansije.rs

Saša Jelić
IT ekspert
sasa.jelic@lokalnefinansije.rs

Marija Veličković
Menadžer finansija
marija.velickovic@lokalnefinansije.rs

Đorđe Vuković
Menadžer operacija
djordje.vukovic@lokalnefinansije.rs

Andrea Milojević
Menadžer kancelarije
andrea.milojevic@lokalnefinansije.rs

 


#upravljamoDAimamo